Welkom bij Haptonomie Hilversum en Ede

Praktijk voor Haptotherapie Ita van Hilten.

Sinds 2012 ben ik ook gevestigd in Hilversum.
Mijn praktijkadressen zijn:

Locatie: Praktijk voor Haptotherapie Ita van Hilten
Adres: Hugo de Grootstraat 37a 1215 CX Hilversum

Locatie: Fysiopraktijk Veluwse Poort
Adres: Eikenlaan 13-1 6711 MA Ede.
Website:Fysiopraktijk Veluwse Poort

Haptotherapie is samen op weg gaan, om je eigen balans in het leven te vinden. De haptonomie (leer van het gevoelsleven) gaat ervan uit dat een mens van nature ontmoetingsgericht is. Dat wil zeggen dat we het best gedijen in verbinding met onszelf en onze omgeving. Om deze verbinding tot stand te kunnen brengen, is het nodig om te (leren) voelen wat er binnenin onszelf gebeurt en wat onze patronen zijn. Het is nodig om het verschil te (leren) kennen tussen voelen en beredeneren en om woorden te mogen en kunnen geven aan wat ons raakt. 
Ontvangen en geven, hechten en loslaten, vrijheid en beperking, leven en dood. Veel van wat wij als tegenstellingen ervaren, heeft juist een stevige 
verbinding met elkaar. Het vraagt een onderzoek binnenin onszelf om met deze ogenschijnlijke tegenstellingen in het leven om te kunnen gaan. 

Maar soms weet je niet meer hoe je (een eigen) vorm kunt geven aan je leven. Je weet dat je meer in je mars hebt, maar raakt verstrikt in eigen of andermans verwachtingen en de nadruk op effectiviteit. Dan weet je niet meer hoe je je leven kunt afstemmen op wat goed is voor jezelf, in verbinding met je omgeving. Wanneer je jezelf meer leert voelen, zul je jezelf ook meer respecteren. Onder respect versta ik: jezelf en de ander het goede toewensen. Wanneer je jezelf meer voelt en meer respecteert, dan wordt het gemakkelijker om datgene te doen wat aansluit bij wie je werkelijk bent. Gebruikmakend van inzichten uit de haptonomie ga ik graag samen met je op weg. 

Meer informatie over wat haptonomie is: www.haptonomie.com